Contact

Ieder nieuw project staat weer open voor nieuwe zangers zowel als “oudgedienden”! 
Nieuwe leden wordt gevraagd een auditie van maximaal een kwartier te geven. De auditie wordt afgenomen door de dirigent, Felix. Hij zal letten op stem-omvang, stem-soort, lenigheid, gehoor, samenzang, ritme, van blad zingen, en of je in staat bent zelf de muziek in te studeren. Dit laatste zal hij testen door je te vragen een stukje uit het programma te zingen (meerstemmig, met enkele auditanten gelijktijdig). Je krijgt daarvoor ruim van tevoren een stukje van de muziek uit de Lamentaciones opgestuurd.
Neem daarnaast s.v.p. zelf een muziekstuk mee waar je je in thuis voelt. Dit mag vierstemmig zijn (zing je eigen partij), het mag ook met pianobegeleiding zijn, dan speelt Felix de begeleiding.
Voor zangers die reeds eerder aan een project van 023 hebben meegedaan is deelname aan een volgend project niet ‘automatisch geregeld’, afhankelijk van het project kan ook hen nog gevraagd worden een auditie te doen, en iedereen moet zich per project natuurlijk wel weer opnieuw aanmelden bij Antje via een mail of telefoon.

Kosten deelname aan gehele project: € 120,- pp.

Toelating: Felix maakt op basis van alle aanmeldingen een koorindeling, en bepaalt dan dus of je wel/niet geplaatst wordt (zeker bij over-aanmelding). Hij kijkt daarbij zowel naar stem als naar beschikbaarheid. Zodra de koorindeling bekend is (zo snel mogelijk na de audities van 3 november) hoor je of je geplaatst bent.

Aanmelden door een mail met onderstaande gegevens te sturen naar Antje Ehrenburg (antje.ehrenburg”apenstaartje”hccnet.nl of bel 0653361478).

Vermeld bij je opgave de volgende informatie:
Naam……………………
Adres… …………
PC en woonplaats ………
Telefoonnummer……………
Stemgroep………………………S/A/T/B
Aantal jaren koorervaring ……
Bij welk koor/koren……………
Zangles gehad……… zo ja, hoe lang en bij wie ……………………
Eerder project van 023 meegedaan? Nee / Ja, namelijk……………………………

Antje EhrenburgAntje Ehrenburg is inspirator en organisator van de projecten. Sinds 2013 wordt ze bijgestaan door een stichting-bestuur dat zij voorzit en dat verder bestaat uit Ingeborg de Boois (secretaris) en Wim de Groot (penningmeester, website).

Opmerkingen voor webmaster graag naar Wim de Groot.