2010: Kartuli Liturgia

Projectkoor 023 starte najaar 2009 haar 4e project:
Kartuli Liturgia, rond een mis van de georgiër Paliashvili.

Vrijwel het volledige concert in Zutphen is te beluisteren op youtube.

Zie muziek en foto’s en het programmaboekje voor
meer informatie.

Met 9 repetities werkten we toe naar 4 uitvoeringen in februari 2010. Van 23-30 oktober is er tenslotte nog een bijzondere Concertreis gemaakt naar Georgië.

Het projectkoor

Eerste repetitie 2010
Voorste rij vlnr: Harmen Duijvis, René Keet, Victor van der Hidde, Harmen de Bruin, Ingeborg de Boois, Sietske van Poelgeest, Ivonne Domis, Sjef Doeve
Achterste rij vlnr: Gerard Wesselius, Anna Nachesa, Clara Kroon, Annette Tepe, Marije de Jong, Felix van den Hombergh, Erna Prillwitz, Evert IJsselmuiden, Tineke van Diepen, Wim de Groot, Muriel Janse, Gerard Braam, Hans Moret, Anton Treffers, Karen de Vogel, Tom Leemeijer (voor) en Stijn Bierman (achter).

Toelichting op programma
Programmaboekje “023 zingt Georgisch”
In Georgië vonden de eerste koornotaties plaats door M.M. Ipolitov-Ivanov. Zijn collectie van Georgische Koralen van de Liturgie van Johannes Chrysostomos
vormden de basis voor de verzameling van 22 Georgische Koralen die de prominente Georgische componist Zakharia Paliashvili (1871-1933) samenstelde. Dit werk, de Liturgie van Johannes Chrysostomos, werd gepubliceerd in Moskou in 1910. Het is een groot religieus werk in de Georgische taal en is honderd jaar lang relatief onbekend en onuitgevoerd gebleven. Het was lange tijd té Russisch voor Georgische traditionalisten, te religieus tijdens de Sovjet periode en te Georgisch voor de Russisch Orthodoxe Kerk. Haarlems Projectkoor 023 is blij dat in het huidige Georgië deze compositie weer kan worden uitgevoerd! Het vormt het belangrijkste onderdeel van de concerten.
Daarnaast zingen we nog enkele werken van andere  Georgische componisten. De composities van Nikos Sulkhanishvili zijn een illustratieve en creatieve uitwerking van de rijke tradities van Georgische volksliederen en kerkzang. Tijdens de concerten zingen we Korali: Ghmerto, ghmerto.
Daarna gaan we verder met meer wereldlijke werken: een strijdlied Mash gamardzvheba en een lied over een chongurs-speler (een typisch Georgisch
muziekinstrument) Mestviruli, beide van Nikos Sulkhanishvili, entenslotte een vrolijk trommellied Doluri van Alexi Matchavariani.

Concertreis
Een deel van het koor, aangevuld met extra zangers plus 8 zangers van het conservatorium te Tiblisi hebben de muziek teruggebracht naar het land van herkomst.
Concerten vinden plaats in het Concert Hall Conservatorium te Tbilisi (27 okt 2010), in Chiatura en in Telavi, samen met studenten van het Tbilisi Staatsconservatorium.  Met de studenten werd gastvrij nagefeest, wat uiteraard weer met veel vrolijk en droevig gezang gepaard ging.
Op het programma staan de schitterende Liturgie van Johannes Chrysostomos van de beroemde Georgische
componist Zachary Paliashvili, en enkele werken van Nikos Sulkhanishvili en Alexi Matchavariani.
Achtergrond van de koorreis naar Georgië
Haarlems Projectkoor 023 heeft in de winter van 2009-2010 een project uitgevoerd met uitsluitend Georgische koormuziek. Als voorbereiding daarop heeft met name dirigent Felix van den Hombergh enorm veel werk verzet om aan een goede Georgische uitgave van de bladmuziek te komen van de Liturgie van Paliashvili. Hij heeft vervolgens het Georgisch schrift overgezet in Latijns schrift zodat de Haarlemse zangers in staat waren om onder zijn leiding deze muziek in de Georgische taal uit te voeren. Afgelopen februari heeft Haarlems Projectkoor 023 vier succesvolle concerten gegeven in Haarlem e.o. Het Nederlandse publiek was opgetogen. Voor de meesten was het een eerste kennismaking met de rijke Georgische koormuziektraditie.
Hulp en samenwerking
Vanwege deze succesvolle concerten werd Haarlems Projectkoor 023 door Stichting Bagration gestimuleerd om een koorreis naar Georgië zelf te gaan maken,  met als doel deze Georgische koormuziek in het land van herkomst uit te voeren. Deze koorreis vindt nu plaats van 23-30 oktober 2010. Dankzij samenwerking met het Tbilisi Staats Conservatorium doen ook enkele Georgische muziekstudenten aan de concerttournee mee. Haarlems Projectkoor 023 is dankbaar dat ze zo gastvrij onthaald wordt op zoveel verschillende plaatsen in Georgië om deze koormuziek  uit te voeren. We zijn veel dank verschuldigd aan alle mensen die deze concerten mede mogelijk hebben gemaakt: de Bagration Stichting, mw. Rusudan Tsurtsumia  (Tbilisi Staats Conservatorium), alle studenten die meezingen, mw. Manana Tsiramua (Georgian Holidays) en vele anderen.

Opnames en teksten
Klik op de foto’s om te vergroten.
HPK023_2010_Affiche HPK023_2008_Recensie_NHD180208