Contact

Ieder nieuw project staat weer open voor nieuwe zangers zowel als “oudgedienden”! De auditie wordt afgenomen door de dirigent, Felix. Hij zal letten op stem-omvang, stem-soort, lenigheid, gehoor, samenzang, ritme, van blad zingen, en of je in staat bent zelf de muziek in te studeren. Nieuwe leden nemen tenslotte zelf nog een muziekstuk mee waar je je in thuis voelt. Dit mag vierstemmig zijn (zing je eigen partij), het mag ook met pianobegeleiding zijn, dan speelt Felix de begeleiding.

Kosten voor deelname kunnen per project iets verschillen, maar bedragen doorgaans circa € 170,- pp.

Toelating: Felix maakt op basis van alle aanmeldingen een koorindeling, en bepaalt dan dus of je wel/niet geplaatst wordt (zeker bij over-aanmelding). Hij kijkt daarbij zowel naar stem als naar beschikbaarheid. Zodra de koorindeling bekend is (zo snel mogelijk na de audities) hoor je of je geplaatst bent.

Aanmelden door een mail met onderstaande gegevens te sturen naar Antje Ehrenburg (antje.ehrenburg”apenstaartje”hccnet.nl of bel 0653361478).

Vermeld bij je opgave de volgende informatie:
Naam……………………
Adres… …………
PC en woonplaats ………
Telefoonnummer……………
Stemgroep………………………S/A/T/B
Aantal jaren koorervaring ……
Bij welk koor/koren……………
Zangles gehad……… zo ja, hoe lang en bij wie ……………………
Eerder project van 023 meegedaan? Nee / Ja, namelijk……………………………

Antje EhrenburgAntje Ehrenburg is inspirator en organisator van de projecten. Sinds 2013 wordt ze bijgestaan door een stichting-bestuur dat zij voorzit en dat verder bestaat uit Ingeborg de Boois (secretaris) en Wim de Groot (penningmeester, website).

Opmerkingen voor webmaster graag naar Wim de Groot.